gallery/bialy2000transla90 bialy

27.07.2020   Zawiązanie spółki Blue Spółka Akcyjna w organizacji

 

28.08.2020   Zmiana nazwy spółki na Bluesa.eu Spółka Akcyjna

 

16.09 2020   Bluesa.eu Spółka Akcyjna została wpisana do KRS  (aktualny odpis z KRS: pobierz)

 

24.10.2020   Uchwała akcjonariuszy o wyborze DM Navigator z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy 

 

24.10.2020   Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze 3ch emisji akcji:

                        serii B od 16 667 do 208 333 akcji po cenie emisyjnej 1,20 zł

                        serii C od 1 do 291.339 akcji po cenie emisyjnej 1,27 zł

                        serii D od 1 do 285.714 akcji po cenie emisyjnej 1,33 zł

 

26.10.2020   WEZWANIE DO ZŁOŻENIA ODCINKA AKCJI W SPÓŁCE (treść wezwania)

 

 

Data   Treść